Последни обекти

изпълнени Проекти

Дейности

Пътна

инфраструктура

Обработка и запълване на фуги и пукнатини, репариране по съществуващо положение на асфалтобетонови настилки с инфраред, полагане на пътна маркировка

Летищна

инфраструктура

Изпълнение на фуги, обработка и запълване, доставка и монтаж на осветителни тела, доставка и монтаж на наземни аварийни спирачни системи за самолети

Трамвайна

инфраструктура

Изпълнение на фуги

Мостови

съоръжения

Изпълнение на фуги тип „Thorma joint“ и фуги на преходните плочи, доставка и монтаж на готови фуги

Строителна механизация

и материали

Доставка и продажба на строителни механизация и материали

Обществено и жилищно

строителство

Пълнене на маркучи и пакериране, доставка и монтаж на конструктивни фуги, изпълнение на привидни битумни фуги

ПВХ (PVC) и алуминиева

дограма

Изработка, доставка и монтаж на ПВХ (PVC) и алуминиева дограма

Автомобили

и резервни части

Търговия с автомобили и резервни части

Сервизна дейност

Извършване на ремонтни и сервизни дейности, и смяна консумативи

Търговия на едро

и дребно

Търговия на едро и дребно с продукти за бита и лична употреба

Нека изградим бъдеЩето заедно

Вече 25 години в услуга на нашите клиенти.

Партньори

Клиенти