Запълване на технологични фуги и пукнатини:

 • Ремонт на асфалтобетонова настилка на паркинг Гара Захарна Фабрика, гр. София, 2001г., 150м, възложител: АТ Инженеринг ООД;
 • Обработка и запълване на фуги на паваж на бул. Дондуков, гр. София, 2001г., 800м, възложител: Общинска Охранителна компания ЕГИДА;
 • Обработка и запълване на фуги в бетонова настилка в гараж на Дипломатически Корпус, гр. София, 2002г., 1500м, възложител: Дипломатически корпус;
 • Ремонт на фуги между асфалтобетонова настилка и шахти, гр. Пловдив, 2001г., 400кв.м, възложител: Община Пловдив;
 • Обработка и запълване на фуги в асфалтобетонова настилка на Път Плевен-Бяла, 2003г., 10000м възложител: Главна пътна администрация;
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини в пътната настилка в района на гр. Ихтиман, гр. София, 2006г., 2000м, възложител: ГБС-ИС АД;
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини в пътните настилки в границите на I-ва зона, гр. София, 2008г., 8000м, възложител: ГБС-ИС АД;
 • Обработка и запълване на пукнатини в асфалтобетонова настилка на бул. Царица Йоана, гр. София, 2009г., 200м възложител: Метрополитен ЕАД
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини в пътните настилки в границите на VI-та зона, гр. София, 2010г., 8000м, възложител: ГБС-ИС АД;
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини в пътните настилки в границите на I-ва зона, гр. София, 2010г., 7000м, възложител: ГБС-ИС АД
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини на бул. Цариградско шосе, гр. София, 2016г., 200м, възложител: ТРЕЙС-София ЕАД
 • Запълване на технологични фуги и пукнатини на бул. Витоша, гр. София, 2016г., 100м, възложител: Трансремонтстрой ЕАД