• Мост в град Омуртаг – 1995г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • Мостове на пътя Сливен-Бургас – 1995г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • Релсов път на мост в град Радомир – 1996г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • Мост в град Дупница – 1996г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ;
 • Изпълнение на мостови фуги тип „Thorma Joint“ на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 200м, 2001г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Изпълнение на мостови фуги тип „Thorma Joint“ на Път Е-79 Дупница-Кулата, 3 000м, 2001-2002г., възложител: Тодини – Италия;
 • Изпълнение на мостови фуги тип „Thorma Joint“ на бул. Владимир Вазов, гр. София, 2002г., възложител: Столична община;
 • Изпълнение на мостови фуги тип „Thorma Joint“ на Път Е-85 Харманли-Свиленград, 400м, 2003г., възложител: Главна пътна администрация;
 • Изпълнение на мостови фуги тип „Thorma Joint“ на Път Е-79 Дупница-Кулата, 2004г., възложител: Мостстрой АД;
 • Изпълнение на мостови фуги между асфалтобетон и бетон на бул. „Брюксел“, 10 000м, 2010г., възложител: ГБС-ИС АД;
 • Изпълнение на мостови фуги между асфалтобетон и бетон на мост на кръстовище на бул. „Акад. Ив. Ев. Гешов“ и ул.“Георги Софийски“ , 60м, 2012г., възложител: Балканстрой София АД;
 • Изпълнение на фуги при преходните плочи на мостови съоръжения на обект: Северна скоростна тангента , 1400м, 2016г., възложител: ПСТ Груп ЕАД;
 • Запълване на мостови фуги на бул. Витоша, гр. София, 200м, 2017г., възложител: Пътища и съоръжения АД