Полимермодифициран бетон:

 • Ремонт на Национален стадион „Васил Левски“, гр. София, 2004г., възложител: Министерски съвет
 • Ремонт на Автомивка „Блясък“, гр. Ловеч, 2004г., възложител: Автомивка „Блясък“
 • Ремонт на склад за минерална вода „Девин“, гр. София, 2004-2005г., възложител: Девин-Роял АД

Подсилване на асфалто-бетонова настилка:

 • Път Търговище-Трапище – 4500кв.м, 1993г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Магистрала Хемус – 440кв.м, 1994г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Магистрала Тракия – 3420кв.м, 1995г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Път I-1 ПЕРНИК-ВЛАДАЯ – 4000кв.м, 1995г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Път Е-79 София-Кулата – 1000кв.м, 1996г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Път I-1 Перник-Дупница – 4000кв.м, 1997г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Магистрала Черно море – 1100кв.м, 2000г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Подсилване на почва

 • Бензиностанция Shell-Младост, гр. София, 1998г., възложител: Shell България
 • Насип на магистрала Хемус, 1998г., възложител: ГЛАВНА ПЪТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 • Релсово легло на Гара Подуене, София, 1998г, възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Депа за отпадъци

 • Доставка и полагане на геотекстил на депо за отпадъци гр. Пловдив, 5000кв.м, 1995г., възложител: Община Пловдив
 • Доставка и полагане на геотекстил на депо за отпадъци гр. София, 18000кв.м, 1996г., възложител: Столична община
 • Доставка и полагане на геотекстил на депо за отпадъци гр. София, 18000кв.м, 1998г., възложител: Столична община
 • Доставка и полагане на NABENTO на депо за отпадъци гр. София, 15000кв.м, 1998г., възложител: Столична община
 • Доставка и полагане на HDPE-геомембрана на депо за отпадъци гр. Антоново, 3992кв.м, 1999г., възложител: Община Антоново
 • Доставка и полагане на HDPE-геомембрана на депо за отпадъци АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй, 6940кв.м, 2000г., възложител: АЕЦ Козлодуй
 • Доставка и полагане на NABENTOO на депо за отпадъци АЕЦ Козлодуй, гр. Козлодуй, 5000кв.м, 2000г., възложител: АЕЦ Козлодуй
 • Доставка и полагане на геотекстил на депо за отпадъци гр. Мадан, 3000кв.м, 2000г., възложител: Община Мадан