• Рехабилитация на ПИК /ремонт на фугите между бетонните плочи/ на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 45000м, 2001г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Изпълнение на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 13000м, 2001г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Обработка и запълване на фуги между асфалтобетонова и бетонова настилка на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 650м, 2002г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Обработка и запълване на фуги между асфалтобетонова и бетонова настилка на Летище „София“, гр. София, 1000м, 2003г., възложител: Летище „София“;
 • Обработка и запълване на фуги между асфалтобетонова и бетонова настилка на Летище „Варна“, гр. Варна, 5000м, 2004г., възложител: Гражданска въздухоплавателна администрация;
 • Обработка и запълване на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на Летище „Бургас“, гр. Бургас, 14000м, 2004г., възложител: Гражданска въздухоплавателна администрация;
 • Обработка и запълване на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на Летище „София“, гр. София, 10000м, 2005г., възложител: Гражданска въздухоплавателна администрация;
 • Обработка и запълване на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на Летище „София“, гр. София, 30000м, 2007-2008г, възложител: Гражданска въздухоплавателна администрация;
 • Обработка и запълване на конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 3000м, 2009г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка и монтаж на осветителни тела за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2009г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка, монтаж, настройка и сертифициране на аварийна спирачна система за изтребители за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2009г. възложител: НАТО и Министерство на отбраната,
 • Обработка и запълване на конструктивни и привидни фуги в бетонова настилка на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 5000м, 2010г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка на осветителни тела за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2010г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка на осветителни тела за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2011г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка на осветителни тела за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2012г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Доставка на осветителни тела за ПИК на ВА „Граф Игнатиево“, гр. Пловдив, 2013г., възложител: Министерство на отбраната;
 • Обработка и запълване на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в асфалтобетонова настилка на Летище „София“, гр. София, 5000м, 2015г., възложител: Летище София ЕАД;
 • Обработка и запълване на дилатационни, конструктивни и привидни фуги в асфалтобетонова настилка на Летище „София“, гр. София, 4500м, 2016г., възложител: Летище София ЕАД;